uszía

οὐσία, ousia, uszía = lét, létező
A fizikai világban levő dolgokat (létezőket) Platón és Arisztotelész két összetevőre bontja: anyagi- és formai elemre.
Az anyagi összetevőt Platón körülírja: “az a dolog, amely részesül egy ideában, és a részesülés következtében a megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik”, Arisztotelész ugyanezt hordozónak nevezi (szubsztratum, hüpokeimenon).
A formai összetevőt Platón és Arisztotelész is eidósznak jelöli meg (azaz forma). Platón továbbá az idea, Arisztotelész pedig a szubsztancia (uszía, görögül) elnevezést is használja.

Uszía, 2019

Kilenc betonhasáb, tetejükön kollázs (vászon, olajnyomat, akril, ceruza).Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.