USZÍA – 2019

Kilenc betonhasáb, tetejükön kollázs (vászon, olajnyomat, akril, ceruza).

οὐσία, ousia, uszía = lét, létező
A fizikai világban levő dolgokat (létezőket) Platón és Arisztotelész két összetevőre bontja: anyagi- és formai elemre.
Az anyagi összetevőt Platón körülírja: “az a dolog, amely részesül egy ideában, és a részesülés következtében a megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik”, Arisztotelész ugyanezt hordozónak nevezi (szubsztratum, hüpokeimenon).
A formai összetevőt Platón és Arisztotelész is eidósznak jelöli meg (azaz forma). Platón továbbá az idea, Arisztotelész pedig a szubsztancia (uszía, görögül) elnevezést is használja.

 

EIDOSZ – 2019

KIEGÉSZÍTŐ gyakorlat – 2018

14 művész kollaborációja
Adott 13 egységes méretű lap. Minden lapon van egy, a többitől különböző rajz/jel/motívum, összesen 13-féle. A lapok online módon jutnak el a résztvevőkhöz. A résztvevők szabadon választanak egy-egy lapot, amit kinyomtatnak, vagy átmásolnak. A lapon található ábrát mindenki valamilyen módon értelmezi, folytatja, felülírja.  A 13 lapot átmásolom én is, azok másolati példányát 635 kilométerrel arrébb én is a magam rendszerébe építem, folytatom, alakítom. A különböző helyeken elkészülő lapok párként állnak egymás mellett, mint egy lehetséges vizuális párbeszéd páros lenyomata. Kiállítva a képpár egyik darabja a maga valójában van jelen, a képpár másik része pusztán vetített kép, érzékeltetve azt, hogy az alkotópárok egyszerre nem voltak jelen egy térben.

 

SZEMIÓZIS -2018

FÜZETEK i – iiii – 2014-2018

FÜZET – alakzatok – 2018

MAKETT – 2016-2018

RETUS – 2017

Talált anyag rehabilitálása: negyvenes évekből származó olajnyomat részekre szabva, kitakarva fehér festékkel, kollázzsal kiegészítve.

BALKON – 2014-16

Kert az ötödik emeleten. Cél a megfigyelés, a tapasztalatok rögzítése, és a gondoskodási gyakorlat. (URL)

ETETÉS – 2013-14

Etetés – feeding című kutatás központi motívuma az étkezés, pontosabban az etetés, étkezTETés, a gondoskodás, odafigyelés, terápia és (ön)szeretet. A kutatás része gyűjtés (szövegek, linkek, képek), alkotás (rajzok, fotók videók, installáció, performansz) és összegzés (szöveg, kiállítás). (URL)

TÜKÖR-DEKONSTRUKCIÓK – 2012

Az eredeti látvány és a tükrözött kép nem mindig tekinthetők egymás megfelelőinek, jóllehet a hagyományos reprezentációk szerint a tükör két oldalán levő dolgok közti viszonyt ismert képletek határozzák meg. A tükör nem feltétlenül mond „igazat”. Rendelkezik azzal a metaforikus képességgel, hogy tükrözi az ember jellemét, megmutatja / elárulja / leleplezi a különböző szellemlényeket. Az igazság eszközeként az irreális és utópikus térbe segít betekinteni. A torzításmentes megkettőzés azonosulási, ellenőrzési szereppel is bír. (URL)

 

FÉRFIMUNKA – 2012

Tollrajzok áttetsző alapra, majd ezek talált papírra kerültek. Az alapul szolgáló papírt egy orosz nyelvű mezőgazdaságigép-katalógusból szereztem. A második sorozatban a férfiakról készített rajzaimat számítógépes eszközök csomagolóanyagaira helyeztem. A kontrasztot a nyomtatott háttér / kézi rajz, a színes / fekete-fehér adja, valamint az a különbség, ami a férfias tevékenységek között feszül (kültéri / beltéri, ülőmunka / teljes testet igénybe vevő, stb)

HIPERFOKÁLIS TÁVOLSÁG – 2008

A szerző “csekk-levelezése” évenként könyvmunkaként egybekötve.

CD-MUNKÁK

Kompatibilis cd, 2009

Adatmentés 1., 2007

Az általam megmunkált műanyag lemezek illékony tartalmúak, csak fény segítségével és csak valamire árnyékként vetülve válik láthatóvá a tartalom; a rajzok is ennek megfelelően elkapott mozdulatokat, pillanatokat rögzítenek a maguk „láthatatlan” módján. A lemezekre karcolt egyszerű vonalrajzok életképek, egy-egy személyről, két-, háromfős csoportokról. Az egyszerű rajzú karc és a jelzésszerű árnyékolás is a pillanatnyi, szinte megfoghatatlan látvány tűnékenységét sugallják. Igyekeztem kihasználni a lemez alakját, a befoglaló kör formát és a lemez közepén megjelenő hiányt is beépíteni a kompozícióba. Egymás mellé, egymásra helyezve a különböző korongokat, kialakul egy történet. A lemezek sorrendjének változtatásával a narratíva is változik. A műanyag lapokról hagyományos módon (festékezés, préselés) néhány nyomat is készült.

Imamalom, 2007
Az imamalom hengereiként elhelyezkedő cd-oszlopok (adatokat még nem, félig, illetve már tartalmazó cd-lemezekből), forgatható, használatra kész kultikus tárggyá avatják a közismerten rövid életű adathordozót.
A tárgy a tibeti buddhista hívők által használt imamalom mintájára készült. Az imamalom hengereinek forgatásával folyamatos imádkozásra van lehetőség. Jelen esetben az „imamalom” tartalma a forgatással sem „ismerhető meg”, mivel a tartalom semmilyen módon nem látható. Nincsenek a hengerben, vagy rajta elhelyezett papírcsíkok mantrákkal; a cd lemezek tartalma nem ismerhető meg teljes biztonsággal, mert az olvasásához szükséges eszköz (számítógép) hiánya, és a mód (a cd-lemezek szorosan, mozdíthatatlanul vannak egymás mellett) gátolja azt. A mantrát megforgató ember a laikus hívő bizalmi állapotába kerül. Az imamalmot mindig a nap (és az óramutató) járásával megegyező irányban kell forgatni.

Adatmentés 2., 2007

A félkész (fémes réteg nélküli, átlátszó) cd-lemezekre a Halotti beszéd kezdő mondatait nyomtattam szitatechnikával. Több cd-korongot egymásra helyezve, az eredeti műanyag tartóba visszarakosgatva átlátszó-tükröződő felületű henger jött létre. Amikor a szövegek fedésbe kerültek, a szöveg mélyen szinte „beleégett” a száz cd-nyi műanyag hengerbe. A hengert lezártam és „archiváló” címkékkel láttam el. (Ezeken cím, évszám, technika, méret.)

KIS INDIVIDUALISTA – 2009

Kézbe vehető, kisméretű paradigma-váltó kockával kizárólag balra, illetve csak jobbra lehet nézni.

A kis individualista dobozban forgatható papírhengeren a személyes névmások olvashatók. in: Artpool, The Experimental Art Archive of East-Central Europe, ed. Galántai-Klaniczay (URL)

MŰVÉSZET A NEGYEDIK DIMENZIÓBAN – 2004

in: Artpool, The Experimental Art Archive of East-Central Europe, ed. Galántai-Klaniczay (URL)