tükör-dekonstrukciók

TÜKÖR-DEKONSTRUKCIÓK – 2012

A tükör-jelenség vizsgálatát installáció-csoport készítésével fejeztem be. Az elkészült tárgyak, tárgycsoportok (periszkóp, csere-tekintet, hiány, aszinkron, férfimunka) más-más oldalról közelítették meg a témát: a hasonlóság, az egyidejűség és metaforák megidézésével dekonstruáltam témámat.

Az eredeti látvány és a tükrözött kép nem mindig tekinthetők egymás megfelelőinek, jóllehet a hagyományos reprezentációk szerint a tükör két oldalán levő dolgok közti viszonyt ismert képletek határozzák meg. A tükör nem feltétlenül mond „igazat”. Rendelkezik azzal a metaforikus képességgel, hogy tükrözi az ember jellemét, megmutatja / elárulja / leleplezi a különböző szellemlényeket. Az igazság eszközeként az irreális és utópikus térbe segít betekinteni. A torzításmentes megkettőzés azonosulási, ellenőrzési szereppel is bír.

projekt leírása: szövegek és képekHozzászólás jelenleg nem lehetséges.